یه روز به یه مرد یه اسب می دن که برای اولین بار اسب سواری کنه اون هم بدون زین ، خلاصه طرف سوار اسب میشه و اسب همینطور که یورتمه می ره مرد به طرف عقب سر می خوره تا اینکه پس از مدتی به انتهای اسب (دم اسب) می رسه.ناگهان داد می زنه: این اسب تموم شد یکی دیکه بیارین!!!

0 نظرات:

ارسال یک نظر