يه ترکه ميره نونوایي مبگه يه نون بدین طرف مبگه ساده ميخواي يا خاشخاشی ميكه فرقي نميكنه بادوچرخه اومدم

0 نظرات:

ارسال یک نظر