رشتيه با تركه مي رن شكارشير،رشتيه مگه اگه ميشه بزار من تير اندازي كنم من نشونه گيريم حرف نداره،رشتيه شيررو نشونه مي گيره و نمي تونه شير رو بزنه و تير ميخوره بالاي سر شير،شيره عصباني دنبال رشتيه و تركه ميكنه،رشتيه فرار ميكنه بالاي درخت و به تركه ميگه بدو بيا بالا، تركه مگه به من ربطي نداره خودش هم مي دونه كه من نزدم.

0 نظرات:

ارسال یک نظر