یه روز مورچه ها به خونه یه اصفهانیه حمله می کنند .

بعد چند روز از گشنگی می میرن

0 نظرات:

ارسال یک نظر