يك نفر ميره خواستگاري.بعد دوستش ازش مي پرسه نتيجه چي شد.ميگه پنجاه پنجاه.اون و پدر و مادرش موافق نيستن . منو پدر و مادرم موافقيم!

0 نظرات:

ارسال یک نظر