یه روز از یک چوپان می پرسن:این همه چوپانی کردی رو اخلاقت تاثیر نگذاشته؟می گه:نع...نع..نع!!!

0 نظرات:

ارسال یک نظر