شباهت "زن" با "گردباد" ؟ ... جفتشون اول كه ميان با هيجان وارد زندگيت ميشن و جفتشون موقع رفتن ،خونه، ماشين، و همه زندگيتو با خودشون مي برن


0 نظرات:

ارسال یک نظر