ترکه میخواسته هواپیما دزدی کنه.میره به خلبانه میگه
برو لندن یارو میگه نمیرم.ترکه میگه خب برو دبی
، یارو میگه نمیرم.ترکه میگه پس برو اردبیل یارو میگه نمیرم
ترکه میگه بابا حد اقل بده یه بوق بزنیم

0 نظرات:

ارسال یک نظر