غضنفر پتروس فداکار و با دهقان فداکار قاطی می کنه
می ره انگشتشو می کنه تو چشم راننده قطار

0 نظرات:

ارسال یک نظر