به ترکه می گن فهمیدی اسرائیل، لبنان و زده میگه مگه ایتالیا اول نشد؟؟؟؟

0 نظرات:

ارسال یک نظر