یه اصفهانیه به باباش میگه : بابا چرا ما مثل بقیه با

کشتی سفر نمیکنیم ؟ باباش میگه : خفه شو شناتو بکن

0 نظرات:

ارسال یک نظر