پس از منفی شدن جواب آزمایش ایدز بهروز، موجی از شادی و شعف
شهرستان قزوین را فراگرفت

0 نظرات:

ارسال یک نظر