يه روز يه بسيجي ميره مغازه عروسك فروشي به فروشنده ميگه ببخسيد اين خواهر قيمتش چنده

0 نظرات:

ارسال یک نظر