از يه بسيجي مي پرسن دو خط موازي چه خطي هستند؟ ميگه دو خط موازي خطي هستند كه هيچ وقت به هم نميرسند مگر به دستور مقام معظم رهبري

0 نظرات:

ارسال یک نظر