نیرنگ می کنی به مجلیس داخل رفتن کنی؟

اصلاح طلبان: ‌اگر می خواهند ما نباشیم این را صریحاً بگویند.
دیگه از این صریح تر؟ باشه من از قول این هیات و اون شورا چندتایش را می گویم:

فارسی: خوش نداریم دیگه باشین. حالیته داش؟ بزن به چاک!
عربی: نحن نمیل ان نحذفکم بلکل. به حق هذا المیل!
افغانی: برادری چپی تو مخواهی بر من نیرنگ کنی به مجلیس داخل رفتن کنی؟ عمرا کی بگذارم!
انگلیسی: وی وانت تو ریموو یو کامپلتلی & ثرو آوت یو تو ریسایکل بین. آر یو آندر استند؟
آلمانی: ماخ می خوایم شوماخ خذف اشنایدر. هایل نگخبان!
فرانسوی: وی. ماق دوس داقیم شوماق ریموواسیون کقد.
آفریقایی: ما شما رو گالومبا، چه اینجا چه اونجا!
کل مطلب را در اینجا بخوانید: سایت تحلیلی خبری عصر ایران

0 نظرات:

ارسال یک نظر