يه روز 40 تا كله رو با 40 تا پاچه ميندازن تو ديگ و از ترکه مي پرسن از كجا بدونيم كدوم پاچه مال كدوم كله است؟
ترکه میگه: زير پاهارو قلقلك ميديم، هر كله ای كه خنديد مي فهميم مال اون پاچه است!

0 نظرات:

ارسال یک نظر