به غضنفر ميگن چرا باســنت ايقدر بزرگه ؟ ميگه: خدا بيامرز مادرم به جاي اينكه پودر بچه بزنه پيكين پودر ميزد


0 نظرات:

ارسال یک نظر