بوش و بلر و احمدی نژاد ميميرن ميرن جهنم..بعد از يه مدت دلشون براي كشورشون تنگ ميشه ميرن به شيطون ميگن بذار به كشورمون زنگ بزنيم.شيطون ميگه باشه ولي گرونه ها.
بوش ۵ دقيقه حرف ميزنه .. شيطون ميگه ۱۰۰ ميليون دلار.. بلر ۵ دقيقه حرف ميزنه شيطون مبگه 100 ميليون پوند..احمدی نژاد ميره ۲ ساعت حرف ميزنه..شيطون ميگه مجاني بود..بوش و بلر شاکی میشن میگن چرا ؟! شيطون ميگه از جهنم به جهنم داخلي میفته


0 نظرات:

ارسال یک نظر