ترکه ميره حموم ليفشو گم ميکنه
اينورو ميگرده ميبينه نيست
اونورو ميگرده ميبينه هست!!!


0 نظرات:

ارسال یک نظر