دختره تو جلسه خواستگاری يه باد صدا دار ازش در ميره ، داماد از بس ميخنده مي افته می میره .
رو سنگ قبرش می نویسند نسيمی آمد و گلی بر باد رفت

0 نظرات:

ارسال یک نظر