دو تا دروغگو داشتن از کنار یه کوه رد می شدن یکی به اون یکی گفت: اون مورچه رو می بینی که بالای اون کوهه؟ اون یکی هم برای اینکه کم نیاره گفت: کدوم یکی رو می گی؟ اون یکی رو که چشمش بازه یا اون یکی که چشاش بسته است؟


0 نظرات:

ارسال یک نظر