ترکه تو سینما وسط نشسته بوده ، دست میکنه تو دماغش و حسابی تمیزش میکنه اما نه دستمال داشته نه میتونسته بلند بشه به بغل دستیش میگه : آقا لطفاً اینو دست به دست کن بمالش به دیوار


0 نظرات:

ارسال یک نظر