پلیس راهنماییی جلو تركه رو میگیره میگه: كارت ماشین گواهینامه معاینه فنی بیمه ... تركه میگه : چیكار كنم ؟ جمله بسازم؟


0 نظرات:

ارسال یک نظر