يه روز يه تركه ميره تو يه مغازه خوار و بار فروشي ميگه: ببخشيد ۱ كيلو پنير ميخواستم.
مرده ميگه تركي؟؟.......
ميگه آره از كجا فهميدي؟؟
ميگه از لهجت!!!........
تركه واسه اينكه لهجش درست شه ۵ سال ميره اروپا!
بعد از ۵ سال بر ميگرده ميره تو همون مغازه.....
ميگه آقا ببخشيد ۱ كيلو پنير ميخواستم....
مرده ميگه تو تركي؟؟
ميگه از كجا فهميدي؟؟
ميگه آخه ۵ ساله اينجا بانك شده !!

0 نظرات:

ارسال یک نظر