تركه ميره ماشينشو بيمه كنه، طرف بهش ميگه ايشااله هيچوقت از بيمه‌تون استفاده نكنيد، تركه هم ميگه ايشااله تو هم از اين پول خير نبيني


0 نظرات:

ارسال یک نظر