يه لره تو شنا رتبه مياره باهاش مصاحبه مي کنن و ازش مي پرسن شما از کجا شروع کردين لره هم ميگه ما از زميناي خاکي شروع کرديم


0 نظرات:

ارسال یک نظر