ترکه میره خواستگاری پدر دختر ازش می پرسه چیکاره هستی
ترکه میگه قاضی
پدر دختره میگه ، به به تو کدوم شعبه تشریف دارین
ترگه میگه تو شعبه ایران قاز0 نظرات:

ارسال یک نظر