نامه به يک 20/30

سلام بيست و سي، خوبي 20/30؟

ديشب داشتم فرهنگ لغت معين را نگاه مي کردم، ديدم مقابل عبارت هاي بي طرفي و انصاف، نوشته 20/30. براي همين تصميم گرفتم براي تو نامه بنويسم، تو واقعاً معرکه يي. البته مي دانم فرهنگ لغات معين را هيچ وقت نمي خواني چون معين بالاخره يا گرايشات چپ دارد يا گرايشات لس آنجلسي، اگر هم بداني که اين معين آن يکي ها نيست (که بعيد است حل مسائلي چنين غامض از طرف تو) باز نه وقتش را داري نه اصلاً دانستن معني لغات لازمت مي شود. آدميزاد کار مي کند يک پولي بگيرد به معني لغت چه کار دارد. درکت مي کنم 20/30.

عده يي از دوستان عزيز (عزيزها،) جمع شده اند، يکي زير ابرويت را برداشته، يکي سرخاب سفيدآب آورده، يکي وسمه، يکي سرمه، يکي... اوووه. ماه شده يي يک ضرب. راست مي گويد شاعر که «تو بزرگ بشي چي مي شي،»20/30 عزيز، کامي جان که اساساً معرکه ترين است. صدا؛ پاواروتي. سيما؛ تام کروز. صدا و سيما؛ کامران نجف زاده، جسارتاً به او بگويي بخش «فشاري » اش را يک مقدار تغيير دهد بد نيست. دوستان و هم سلکانش در خيابان، تا يکي دو سال قبل، اين فشاري بودن را به نحو احسن اجرا مي کردند و حالا اين عزيز دل برادر دارد عيناً همان ماجرا را در تو، 20/30، پيگيري مي کند. واقعاً انسان لذت مي برد از اين ثبات قدم،

20/30 محبوب، اينکه تو در خبر فرم ها را شکسته يي و از قالب هاي خشک بيرون آ مده يي، تو را خيلي تودل بروتر کرده، دروغگو هم سابقاً دشمن خدا بود، صحت اخبار تو، عدم غرض ورزي و بي طرفي تو زبانزد خاص و عام است. باور کن همه به اين موارد که مي رسند از تو نام مي برند، منتها نامردان نابخرد با نام تو جوک درست کرده اند و در اين موارد از آن استفاده مي کنند که کار خوبي نيست و خود من در همين نامه به آنها مي گويم اين اعمال استکباري را کنار بگذارند و ديگر با تو، يا کامي جان، يا آن خانمي که مي آيد خبرها را با انشاي غلط و صوت زيبا مي خواند و ساير دست اندرکاران قشنگ جوک نسازند.20/30 عزيز و گرامي، کارهاي تو قابل تقدير است. البته مي دانم که خيلي شداد و غلاظ تقدير هم مي شوي و بايد هم بشوي و آدميزاد به پول براي زندگي نياز دارد و کور شوم اگر در اين حرف سوءنيتي داشته باشم. حالا که به مدد تلاش تو بيش از گذشته در آسمان خبر ايران، از اون بالا کفتر ميايه، لطف کن و بخش هاي ديگر خبري را هم تو به دست بگير تا ملت ايران با خيال راحت بي خيال اخبار شود. تو استعدادش را داري، باور کن.

ابراهيم رها postkhoone@gmail.com به نقل از اینجا


0 نظرات:

ارسال یک نظر