يه روز يه فارسه و يه لره و يه قزوينيه سوار هواپيما مي شن يهو هواپيما سقوط مي کنه... . . . اين قرار بود جوک باشه اما حادثه خبر نمي کنه

0 نظرات:

ارسال یک نظر