اطلاعیه مهم دوم ائتلاف "طنز آهنگ" به شماره ۱۶۵۴۷۶۵۴۱۹۸۱۶۵۴۱۲ :

سوال اول ) چرا نباید به ابراهیم اصغرزاده رای داد ؟
جواب اول ) اگر ما یک کمی تاریخ این مملکت یادمان بیاید فوری اینهم یادمان می آید که چون هر کی در مجلس ششم صلاحیت داشت الآن ندارد و هرکی نداشت الآن صلاحیت دارد لذا نامبرده از کسانی بود که آنموقع صلاحیت نداشت ولی بعداْ که رفت شورای شهر جمهوری اسلامی متوجه شد که ای دل غافل ! آدم به این منگلی دیگه کجا پیدا میشه با این وضع بنزین ! و این شد که ایشان سوای یک جهالت بزرگ در تابستان ۷۸ که رفت پارک لاله و ۱۶۵۴۶۵۴ ساعت یکریز حرف زد و خلق الله سوت زدند و حزب الله گفت "اصغر باید برقصه" و ارکان نظام یک کمی تضعیف شد از آن به بعد تا همین الآن هر روز صبح در هنگام جیش صبحگاهی پیچ رادیویش را هم می پیچاند و دقیقاْ صدای اولین نفری که از توش در بیاید شما بدانید که اصغر زاده تا پایان همانروز در بست مخلص صاحب همان صداست گو اینکه صدا از پارازیت بوده باشد !
سوال دوم ) چرا نباید به مقداد نجف نژاد رای داد ؟
جواب دوم ) ایشان البته بین فک و فامیلهایش ممکن است آدم مهمی بوده باشد ولی بازم نه اینقدری که خودش فکر میکند ! وی در زمان حیات مهندس مجد آرا تقریباْ همه کار کرد که با اتکاء به فرمانده سپاه بودنش خودشو بچپونه تو مجلس ولی نشد . ضمناْ ایشان در ۳۲ سالگی فرمانده سپاه شد ولی از ۲/۳ سالگی همیشه کاندید بوده و شما بدانید که هر دوره سر انتخابات مجلس سپاه آنچه زمین و ملک و املاک که به زور از مردم گرفته بود را به زور به خودشان پس میداد و اگر پس نمیگرفتند هم توش سینما درست میکرد و برای مدت نامحدودی فیلم "آدم برفی" را مفتی به همه نشان میداد تا مردم بفهمند که چقدر سپاه با رژیم بده ! سینما "شقایق" مصداق به تمام معنای این گفته است . نامبرده مدتی هم رفت شد مدیرعامل باشگاه استقلال ولی چون در زمان مصاحبه فوراْ عکس آقا رو بغل میکرد و میگفت ما این "استقلال" را مدیون خون شهیدان هستیم این بود که آخرش هم نفهمید که این استقلال با اون استقلال خیلی فرق داره ! ایشان در گزارش دوره پنجم مجلس مفتخر به دریافت "نمره انضباط بیست" شد چون هرگز هیچ نطق پیش از دستور و پس از دستور و یا رای موافق و مخالف و ممتنع و ... هیچ ... اصلاْ بوق !

سوال سوم ) چرا نباید به پرویز کاظمی رای داد ؟
الباقی در سایت نویسنده : نه طنز + 1


0 نظرات:

ارسال یک نظر