دوز داروهای آرام‏بخشم را خودسرانه یکی دو واحد افزایش داده‌ام تا بتوانم اندوهی را که واردم شده است بهتر تحمل کنم. کاش هیچ وقت غم نبینید؛ خصوصاً در ایام نوروز. مرگ و زندگی البته دست خداست و شکیبایی هم از خدا. ظرف 24 ساعت گذشته، سه تن از بهترین‌ها را در سه حادثه جداگانه از دست داده‏ام. متأسف و دردمندم که بگویم دو نفر از این محبوبان، که خیلی دلبسته آنان بودم با انتحار از این دنیای فانی رفتند؛ خدا از سر تقصیرشان به نیکی درگذرد. این حوادث فقط یک بازمانده برجای گذاشته؛ شما فقط دعا کنید آن یکی بماند. من ولی شکر خدا در همه این حوادث بی‎تقصیرم. هم آبشان را به موقع عوض کرده بودم هم برایشان برنجِ بوداده ریزریز می کردم و می‏ریختم. بقای عمرتان.---
از اینجا : راپورتچی میرزاقلی خان


0 نظرات:

ارسال یک نظر