خواندن این مطلب توصه میشود ولی قبل از آن حتما به توضیحات نویسنده توجه نمایید.
توضیح: این یادداشت کمی تا قسمتی حال‌به‌هم‌زننده است. اگر آدم خیلی ژیستان‌پیلی‌ای هستید، توصیه می‌کنم از خواندنش صرف‌نظر کنید. گفته باشم!
غرور و تعصب و سیفون!


0 نظرات:

ارسال یک نظر