قزوينيه ميره نماز جمعه ، سر سجده اشتباها از همه زودتر بلند ميشه. ميگه: خدايا من براي 2 ركعت نماز لايق اين همه پاداش نيستم!!0 نظرات:

ارسال یک نظر