انتخابات و چندتا کاریکاتور برای جا نماندن از فضای انتخاباتی این روزها
عکس اول :بدون شرح


کابوس انتخاباتی خاتمی

عکس ها از اینجا


0 نظرات:

ارسال یک نظر