تر كه سفره دلشو واسه دوستش باز ميكنه, توش پر از نون بر بري بوده


0 نظرات:

ارسال یک نظر