خواندن مطالب زیر پیشنهاد میشودعکس از اینجا : مطلب را هم بخوانید : شورای نگهبان صحت انتخابات 30 حوزه انتخابيه را تاييد كرد.


----------------------------------------------------
ما که از حمله پشیمان گشته ایم مرحمت فرموده شما حمله کنید !


0 نظرات:

ارسال یک نظر