به تركه ميگن U.S.Aمخفف چيه؟ميگه:يونجه صادراتى اردبيل!

0 نظرات:

ارسال یک نظر