مسافرکشی با ویندوز !

. آقا من امروز اومدم سوار ماشین شم یه دفعه با این صحنه روبرو شدم .عجب ! گفتم یه عکس بگیرم شما هم ببینید
به این میگن یه کپی خوب از اصل کار
برای بزرگ تر دیدن روی عکس کلیک کنید


1 نظرات:

پونی خانوم در

بابا ون ایکس پی منو کشته

ارسال یک نظر