خبر فوری: علی کردان پس از برکناری از سمت وزیر کشور، از سوی محمود احمدی نژاد رئیس جمهور به عنوان رئیس مرکز جعل اسناد و مدارک کشور منصوب شد

0 نظرات:

ارسال یک نظر