محصولی، امانت دار امام زمان!

جناب صادق محصولی وزیر کشور جدیدمان در مورد صد و شصت میلیارد دارایی‏اش فرموده: این پولها متعلق به امام زمان(عج‏الله) می‏باشد که این امانتی را پس از ظهور حضرت در اختیار ایشان قرار خواهم داد. از زمانی که این فرمایش را شنیده‏ام دست خودم نیست، به پول‏های آن امام غایب بیشتر از کراماتش فکر می‏کنم. مرتب لاحول می‏خوانم و به شیطان لعنت می‏فرستم اما باز به ذهنم می‏آورد که: کل پول‏های ایشان چقدر هست؟ بقیه بزرگانی که امانتی آن حضرت را دارند چه کسانی هستند و هر کدامشان چه مبلغی را امانت نگه می‏دارد؟ پیش خودمان بماند کمی هم از آن بزرگوار دلگیر شدم. چه می‏شد مبلغی هم می‏داد من نگهداری کنم؟

1 نظرات:

Anonymous در

مي خواستم بگويم داشتن ثروت اگر از كار به دست آمده است بد است؟؟؟ اگر اينگونه است چرا اين قدر مي گوييد بخش خصوصي بايد تقويت شود ؟؟ آقاي محصولي كه از رانتهاي محتلف ثروت به دست نياورده است بخش خصوصي بوده و ثروت به دست آورده است شايد شما معتقديد چون جبهه اي بوده و چون طرفدار نظام بوده نبايد ثروت داشته باشد؟؟؟ اگر از راه ناحق به دست آورده سند بدهيد والا تمسخر و مضحكه نكنيد و نگوييد اين طنز است چرا طنز شما تنها دولت نهم را در بر مي گيرد؟؟؟

ارسال یک نظر