مجمع تشخيص مصلحت نظام پس از بررسى عملكرد دولت احمدى نژاد در اين چهار سال مناسب ديد كه سرود جمهورى اسلامى به آهنگ پت و مت تغيير يابد

0 نظرات:

ارسال یک نظر