اعنیاد


دانش آموزان یک دبستان به نمایشگاه عکس “اعتیاد” !! برده شدند.در میان نگاه های متعجب دانش آموزان ناگهان دانش آموزی جلوی عکس یک “وافور”  با ذوق و هیجان فریاد زد :  از اینا که بابام داره.


1 نظرات:

sohbat در

من این رو جای دیگه خونده بودم ها

ارسال یک نظر