غضنفر میره حج نه نماز می خوند ، نه طواف می كرد و نه . . . ازش می پرسند : تو چرا هیچ کاری نمی کنی ؟ میگه : به ما گفتند همه چيز با كاروانه !

0 نظرات:

ارسال یک نظر