خسیس

اصفهانيه به پسرش ميگه: برو از همسايه نون بگير ناهار بخوريم!! بچه مي ره و برميگرده ميگه : بابا همسايه نون نداد!! اصفهانيه ميگه: اه اه چه خسيس، نمي خواد برو از تو يخچال نون بيار بخوريم

1 نظرات:

مخ لس! در

عزيز دلم لينك شدي
فقط اين چيزتون يعني عنوان وسايتتون دراز بود
پلاكاردو بيل و بورد ميخواست سرشو زدم
نوشتم
جوكده عرغان
بازهم هرطور شما صلاح بدونيد
ماخ لسيم

ارسال یک نظر