یه روز یه ترکه میره باشگاه بدن سازی ، مربی باشگاه بهش میگه هفته اول که بیای بدنت درد میگیره ، ترکه فکر میکنه میگه پس میرم از هفته دوم میام


0 نظرات:

ارسال یک نظر