از چارلي چاپلين هنر پيشه معروف سينما پرسيدند : آيا شما از زنهاي پرچانه و وراج خوشتان مي آيد ؟ چاپلين خنديد و جواب داد : مگر شما نمونه ديگري هم ميشناسيد ؟

البته شایدم از کس دیگه پرسیدند دقیقا معلوم نیست


0 نظرات:

ارسال یک نظر