به یارو ميگن با خمير جمله بساز ميگه من بلد نيستم ولي ميتونم نون بسازم


0 نظرات:

ارسال یک نظر