برای بارش باران دستهای خود را بسمت آسمان بلند نکنید...فقط به من بگویید که ماشینم را کارواش ببرم!

از اینجا کیوانوفسکی


0 نظرات:

ارسال یک نظر