يارو پول نداشته دماغشو عمل كنه، با دست دماغشو ميگيره بالا بهش تافت ميزنه!!...

از آی طنز


0 نظرات:

ارسال یک نظر