نصيحت يك مادر دانا به دخترش: يادت باشه دنبال سه چيز ندو: مترو، اتوبوس و پسر، چون هر سه‌تاشون 10 دقيقه به 10 دقيقه دوباره ميان


0 نظرات:

ارسال یک نظر